Zaujímavosti

 

 

 

Porovnajte

    SĽS dostala od UNESCO štatút "Messenger of Manifesto 2000"-ako jediná politická strana ma Slovensku.

Porovnajte


Čítajte, študujte, rozmýšľajte

    Kultúra - dvojtýždenník závislý od etiky.

    ŠTB - čo pretrvalo z minulosti.

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω