Slovenská štátnosť 1939-2001 (referáty prednášajúcich).

Peter Mulík

Cyklus Zväzky zločinov komunizmu.

Jozef Janek: Pohon na učiteľov.

Dokumenty zločinov komunizmu na Slovensku, zv. I.

Cyklus Výzva.

Margita Sobotková: Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.

Podtitul: Výzva Slovenskej matky národu pri vstupe ľudstva do tretieho tisícročia, 124 strán. I. vydanie v roku 1999, II. vydanie v roku 2000, v tlači je vydanie tretie.

Cyklus Reedícia.

František Vnuk: Slovenská otázka na západe v rokoch 1939-40.

Pôvodne vydala Prvá Katolícka Slovenská Jednota, Cleveland, Ohio v roku 1974 (408 str.).

Andrej Žarnov: Stráž pri Morave. Básne.

Pôvodne vydal Kompas, Turčiansky sv. Martin v roku 1940 (155 str.).

Jozef Špirko: CIRKEVNÉ DEJINY s osobitným zreteľom na vývin cirkevných dejín Slovenska. Zväzky I-IV.

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω