Voľby v roku 1990

(z dôvodu rekonštrukcie našich stránok) viď stránky Štatistického úradu SR

Voľby v roku 1994

viď stránky Štatistického úradu SR

Voľby v roku 1998-samostatná účasť vo voľbách

viď stránky Štatistického úradu SR


Voľby v roku 2002-účasť na kandidačnej listine SNS

Slovenská ľudová strana prijala politické rozhodnutie nezúčastniť sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom samostatnej kandidačnej listiny. Ukázalo sa, že rozdrobenie slovenských kresťanských síl je neúmerné snahám o vtlačenie kresťanských hodnôt II. Slovenskej republike. Slovenská ľudová strana sa v roku 2002 zúčastní volieb prostredníctvom svojich kandidátov na kandidačnej listine Slovenskej národnej strany.

Využite svoj hlas a odovzdajte našim kandidátom (v rámci zákonných podmienok majú pri členstve v strane -na kandidačnej listine SNS- uvedené nezávislý kandidát) svoj preferenčný hlas. Krúžkujte max. štyroch kandidátov (pomôžete posunúť sa im v konečnom hodnotení na lepšie miesto pri hodnotení volebných výsledkov):

RNDr. Andrej Trnovec (14. miesto), Mgr. Marek Andráš (44. miesto), Jana Brežinská (45. miesto), Ing. Viliam Zopp (76. miesto), Michal Števko (77. miesto)

Voľby v roku 2006

 

Tri kandidujúce politické strany nepodpísali záverečnú volebnú zápisnicu. Z toho dve zatiaľ nenašli jednu jedinú zápisnicu z okrskovej volebnej komisie, ktorá by zodpovedala počtu overených voličov. Vo všetkých overovaných zápisniciach bola vymenená strana, na ktorej sú uvedené počty hlasov a ich rozdelenie. Následne už všetko súhlasí s elektronickou formou zápisnice. Pravdepodobne sa pripojí k podaniu na Ústavný súd aj jedna zo "zazobaných" strán a tým pádom to nepôjde -dúfajme- do stratena.
Overte si Vaše hlasovanie na adrese: www.statistics.sk/nrsr_2006/slov/obvod/results/tab_okrsok_def.jsp?p_obvod=*. Tu si po vybratí obvodu, obce a okrsku overíte počty hlasov. Pokiaľ je v danom okrsku veľa hlasov a nemôžete si teda overiť skutočný stav, skúste si kliknúť na Vašu stranu (napr. Slovenská ľudová strana) a uvidíte pridelené počty preferenčných hlasov. Ak tieto počty nezodpovedajú tomu čo viete, tak potom zmizli hlasovacie lístky s Vašimi preferenčnými hlasmi. Pokiaľ poznáte člena okrskovej komisie a on má svoje poznámky zo sčítavania hlasov, porovnajte si tieto počty z okrsku. Prosíme Vás overte si Vaše hlasovanie.

Prestaňte sa báť. OZVITE SA! pošlite nám Vaše zistenia do Tlačovej kancelárie Slovenskej ľudovej strany (fax: 02-443 72 939).

Vážime si Vašu dôveru a Vaše hlasy. BUDEME za ne bojovať, ale potrebujeme aby ste nám podpísali čestné prehlásenie ako ste hlasovali. Sťažnosť na Ústavný súd je možné podať najneskôr v stredu 28. júna. Vzor čestného prehlásenia o hlasovaní a vzor čestného prehlásenia o pridelení preferenčného hlasu. Pokiaľ vo Vašom okrsku uvádza štatistický úrad napr. 3 hlasy potrebujeme najmenej 3+1 prehlásení, alebo prehlásenie o udelení takého preferenčného hlasu (alebo počtu), ktorý Štatistický úrad neuvádza.

K dnešnému dňu sa nám nepodarilo nájsť ani jednu zápisnicu z okrskovej volebnej komisie na Slovensku, ktorá by zodpovedala skutočnému počtu odovzdaných hlasov!!! Slovenská ľudová strana analyzuje túto povolebnú situáciu neoprávnenej manipulácie so zápisnicami okrskových volebných komisií. Súčasný právny stav a situácia nám totižto neposkytuje dostatočnú právnu ochranu proti manipulácii volieb.

Bratislava 12. júna (TASR) - Polícia začala na základe rozborunahrávky relácie Slovenského rozhlasu s dvojkou na kandidátke SĽS Marianom Kotlebom trestné stíhanie vo veci trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej alebo etnickej nenávisti. Ako dodala bratislavská krajská hovorkyňa policajného zboru (PZ) Alena Toševová konkrétne obvinenie ešte nebolo vznesené. Napriek tomu, že SRo zamedzil možnosti stiahnuť zo svojej stránky záznam spomínanej relácie, SĽS ho na svojej stránke zverejnila.

Bratislava 11. júna (TK SĽS-060611) - Cez víkend boli nahradené aktuálne verzie stránok Slovenskej ľudovej strany verziou staršou ako mesiac. Slovenská ľudová strana uvedený stav a jeho príčiny prešetruje, ale ešte nevzniesla žiadne obvinenie.

Bratislava 1. júna (SITA) - Činnosť Slovenskej ľudovej strany (SĽS)prešetruje Generálna prokuratúra (GP) SR. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa generálneho prokurátora Jana Tökölyová, generálna prokuratúra už od novembra minulého roka prešetruje registračné materiály tejto strany a posudzuje, či sú naplnené zákonné podmienky na využitie právomoci generálneho prokurátora obrátiť sa na Najvyšší súd (NS) SR s návrhom na rozpustenie alebo pozastavenie činnosti tejto strany.

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω