Vyhlásenia

 

 

 

Tlačová kancelária Slovenskej ľudovej strany

Najčerstvejšie informácie môžete vždy získať prostredníctvom osobného kontaktu na našich členov. Nebuďte pasívni čitatelia správ, ľahostajní k svojmu okoliu. Snažte sa získať čo najviac informácii sami, buďte k nim kritickí, rozmýšľajte a Slovo Vám pomôže. Sme presvedčení, že mnohí z Vás chápu situáciu, v ktorej sa nachádzame, ale strach z ďaľších krokov Vás prikoval na jedno miesto.

2015

Stanovisko k politickým nomináciám na verejné funkcie(150506).
Stanovisko k vojenským akciám proti EÚ (150921).

 

Spravodajský servis Tlačovej kancelárie Slovenskej ľudovej strany je možné voľne preberať a šíriť s podmienkou uvedenia zdroja (TK SĽS-číslo správy).

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω