2013

 

 

 

Tlačová kancelária Slovenskej ľudovej strany

Najčerstvejšie informácie môžete vždy získať prostredníctvom osobného kontaktu na našich členov. Nebuďte pasívni čitatelia správ, ľahostajní k svojmu okoliu. Snažte sa získať čo najviac informácii sami, buďte k nim kritickí, rozmýšľajte a Slovo Vám pomôže.

2013

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k európskej integrácii(130123).
Otvorený list premiérovi slovenského štátu (130217).
Otvorený list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenského štátu (130417).
Otvorený list prezidentovi slovenského štátu (130618).
Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k medializovaným výrokom o účasti ľudovcov vo voľbách (131023).
Stanovisko k názorovej slobode v slovenskom štáte (131117).

 

Spravodajský servis Tlačovej kancelárie Slovenskej ľudovej strany je možné voľne preberať a šíriť s podmienkou uvedenia zdroja (TK SĽS-číslo správy).

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω