2012

 

 

 

Tlačová kancelária Slovenskej ľudovej strany

Najčerstvejšie informácie môžete vždy získať prostredníctvom osobného kontaktu na našich členov. Nebuďte pasívni čitatelia správ, ľahostajní k svojmu okoliu. Snažte sa získať čo najviac informácii sami, buďte k nim kritickí, rozmýšľajte a Slovo Vám pomôže.

2012

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k propagácii bezdetnosti (120525).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k vytváraniu sporu vo vnútri Cirkvi (120705).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k prehlbovaniu nerovnosti (120929).

 

Spravodajský servis Tlačovej kancelárie Slovenskej ľudovej strany je možné voľne preberať a šíriť s podmienkou uvedenia zdroja (TK SĽS-číslo správy).

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω