2011

 

 

 

Tlačová kancelária Slovenskej ľudovej strany

Najčerstvejšie informácie môžete vždy získať prostredníctvom osobného kontaktu na našich členov. Nebuďte pasívni čitatelia správ, ľahostajní k svojmu okoliu. Snažte sa získať čo najviac informácii sami, buďte k nim kritickí, rozmýšľajte a Slovo Vám pomôže.

2011

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k líbyjskému ľudu. (110411).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov. (110523).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k diskusii o tzv. gréckej mytológii v Národnej rade Slovenskej republiky (111006).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k podávaniu kandidátnych listín (111212).

 

Spravodajský servis Tlačovej kancelárie Slovenskej ľudovej strany je možné voľne preberať a šíriť s podmienkou uvedenia zdroja (TK SĽS-číslo správy).

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω