2006-09

 

 

 

Tlačová kancelária Slovenskej ľudovej strany

Najčerstvejšie informácie môžete vždy získať prostredníctvom osobného kontaktu na našich členov. Nebuďte pasívni čitatelia správ, ľahostajní k svojmu okoliu. Snažte sa získať čo najviac informácii sami, buďte k nim kritickí, rozmýšľajte a Slovo Vám pomôže.

2006-2009

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k stanovisku vicepremiéra Slovenskej republiky Pála Csákyho (060520).

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k vyjadreniam o tzv. trestnosti vystúpenia nášho kandidáta v SRo, ktorými pokračuje štvavá kampaň proti nášmu kandidátovi, kresťanom a Slovenskej ľudovej strane (060529).

Oznámenie k neobjasnenému stavu stránok SĽS dňa 11. júna 2006 (060611).

Vyhlásenie k neoprávnenému zatknutiu dvoch aktivistov Slovenskej ľudovej strany (060612-1).

Verejná žiadosť na zaujatie stanoviska na ochranu demokracie (060612-2).

Verejná žiadosť prezidentovi, aby nevytváral neprimeraný tlak na rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky (060628).

Ústredná volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí ustanovení v rozpore so zákonom (061201).

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k 100. výročiu černovskej tragédie (0710825).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvanému návrhu zákona o zásluhách Andreja Hlinku (0708302).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvaným Benešovým dekrétom (0708301).

Otvorená žiadosť na zaujatie stanoviska a výzva na odsúdenie terorizmu (070201).

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany č. 5 zo dňa 19. decembra 2008 (08121905).

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k voľbám do Európskeho parlamentu (08112504).

Prevolanie k slovenskému národu [Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany (08102201)].

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k deštrukcii ústavného zriadenia (08092502).

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k prezidentskému kandidátovi (08092501).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k návrhu zákona o zásluhách A. Dubčeka (080910-2).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k súčasnému stavu demokracie na Slovensku (080910-1).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k prezidentským kandidátom (080307).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k zhanobeniu pomníka  prvého slovenského prezidenta (080226).

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany v časti týkajúcej sa energetickej situácie na Slovensku (09011605).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k nominácii rímskokatolíckeho hodnostára na post prezidenta (090204).

Dôvody nepodpísania zápisníc o výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov (091129).

 

Spravodajský servis Tlačovej kancelárie Slovenskej ľudovej strany je možné voľne preberať a šíriť s podmienkou uvedenia zdroja (TK SĽS-číslo správy).

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω