SĽS

 

 

 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
strana národnej jednoty

Vianoce 2016 - Traja králi 2017

Radosť z príchodu Božej lásky
Nech Vám prenikne srdce i dušu
Nech Vás dary Božej milosti po celý rok chránia,
nech Vám Boh dá šťastia, radosti a hojnosť požehnania.

Jozef Tiso (*13. október 1887- †18. apríl 1947)
pozývame Vás na spomienku do rodného domu v Bytči o 13-tej hodine

Funkcionár Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku bol 5. októbra 2016, Okresným súdom Revúca, odsúdený na 40 mesiacov žalára za to, že považoval za prirodzené, že každý národ má nárok na vlastný štát, v ktorom je prirodzená a ústavná ochrana jeho vlastných záujmov a požadoval prijatie zákonov odstraňujúcich akúkoľvek diskrimináciu národností v ňom žijúcich a s týmto jeho názorom súhlasilo približne 40 ľudí na sociálnej sieti, čím podľa prokuratúry a súdu naplnil podstatné znaky zločinca, ktorý spáchal zločiny na 40 mesiacov žalára, nasledovnými slovami (citujeme zo spisu prokuratúry a súdu):
„Zákaz činnosti maďarských politických strán na Slovensku! Je nemysliteľné, aby v slovenskom parlamente rozhodovali o Slovákoch príslušníci maďarskej menšiny! Vari Slováci sedia v maďarskom parlamente? Ústavným zákonom zastaviť činnosť maďarských politických strán a odstrániť krivdy páchané na Slovákoch v južnej časti Slovenska! Na stráž! “
ako i slovami
„Cigáni sú nadpočet pre slovenský rozpočet. Mylne sa domnievajú niektore jedince, že chcem vyvraždiť cigánske etnikum! Celkom postačí legislatívne upraviť niekoľko zákonov, aby neboli financovaní za nič a za príslušnosť k cigánskemu etniku. Cigánska reforma? Ani cent zadarmo! Zrušiť funkciu splnomocnenca vlády pre cigánsku menšinu, okamžite pozastaviť vyplácanie dávok a všetkých dalších„humánnych“ príspevkov, nedať ani cent osobám, ktoré neprispievaju do štátnej pokladne, nedať ani cent osobám, ktoré neplatia dane a odvody, neplatiť za nezodpovedné rozmnožovanie, neplatiť za plodenie detí deťmi a príbuznými, neplatiť za príslušnosť k cigánskemu etniku, neplatiť za chodenie do školy, odobrať právo voliť a byť volený analfabetom, neplatičom daní a odvodov, žiadne stavanie domov zadarmo, odstránenie cigánskych osád a na cudzích pozemkoch a obydlí bez stavebneho povolenia, segregácia deti od mentálne zaostalých, špinavých a chorých, ochrana životov, zdravia a majetku Slovákov oddelením agresívnych, zaostalých a primitívnych tlúp, eliminovať činnosť pseudohumánnych organizácií a zastaviť ich činnosť v súvislosti so spravovaním štátu ohľadne cigánskeho etnika, tvrdé trestné postihy a zamedzenie plodeniu detí deťmi a príbuznými. Nulová tolerancia! Nulová falošná humanita! Nulová diskriminácia Slovákov! Pravda! Rovnoprávnosť! Spravodlivosť! Stop Slovensku ako výchovnemu ústavu cigánskemu! Rudolf Steigauf “
a taktiež
„Cigánska otázka!!! Žiadna tolerancia a falošná humanita. Dosť bolo! Neplatíš si dane, neplníš si povinnosti voči štátu, tak ti automaticky zaniká nárok na všetko! Žiadne dávky, žiadna sociálka, žiadne pôrodné, žiadne detské prídavky, žiaden byt, žiadna zdravotná starostlivosť, žiaden dôchodok! Proste nič! Dosť bolo nekontrolovaneho a nezodpovedného množenia sa cigánskeho etnika! Nič zadarmo cigáňom, stačilo živeníe daromných, lenivých Cigánov, ktorí sa nechcu vzdelávať a pracovať! Cigáni nie sú na tom tak, ako sú vinou Slovákov, ale sami sú vinní, sami to tak chcu! Slováci nie sú povinní živiť darebákov a Slovensko nie je výchovný a dobročinný ústav! Vyhnať ich z nezákonne okupovaných pozemkov a sústrediť ich do cigánskej rezervácie. Aj to iba dočasne kým im ich mecenáši nekupia časť priestoru, alebo si ich nevezmú na ich územie, na ktorom si ich budu vykrmovať! Na Slovensku nie a nie za peniaze Slovákov. Na stráž Slováci!“
a v neposlednom rade tiež
„Voľby 2016 Volebné právo Žiadam upraviť volebný zákon! Odobrať volebné právo všetkým, ktorí neodviedli do štátnej pokladnice ani cent! (dane, odvody, sociálne, zdravotná, t. j. 99% cigánov a 1% ďalší). Odobrať volebné právo analfabetom, ktorý neukončili základnú školu a mentálne nesposobilým (99% cigánov). Odobrať právo byť volený analfabetom, jedincom, ktorí nemajú ukončenú základnú a strednú školu a všetkým, ktorí si neplnia záväzky voči štátu (99% cigánov). Odobrať cudzincom právo byt' volený do EP a v komunálnych voľbách. Po odhlasovani by mal byt' každý jeden volič povinný odovzdať všetky zvyšné hlasovacie lístky osobe na to určenej ešte v priamo vo volebnej miestnosti, po kontrole zničené! Na stráž!"

 Samozrejme s týmito jeho politickými požiadavkami nemôže súhlasiť žiaden človek, ktorý si je vedomý toho a verí tomu, že Slovenská republika je zvrchovaný štát ochraňujúci úplne prirodzene záujmy slovenského národa, v ktorom neexistuje pozitívna diskriminácia vybraných etnických skupín, ktorý si uvedomuje, že sudcom ba ani prokurátorom nemôže byť agresívny primitívny analfabet z ulice a že volebné právo je aj dnes úplne jasne obmedzované súčasnými zákonmi Slovenskej republiky a taktiež nechce byť odsúdený do žalára, ak by takéto niečo chcel upravovať, či pozmeňovať, v demokratickej spoločnosti, ústavnou formou zákonmi prijímanými v zákonodarnom zbore Slovenskej republiky.

Túto správu zverejňujeme na výstrahu všetkým politicky aktívnym občanom slovenského štátu, aby si uvedomili, že pôsobia v slobodnej spoločnosti, ktorá každému umožňuje vyjadriť svoj politický názor ako i niesť za tento názor trestnú zodpovednosť, pokiaľ ho nemajú prekonzultovaný s príslušnými orgánmi strany a štátu.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku sa verejne dištancuje týmto od akéhokoľvek podnecovania k obmedzovaniu práva na súkromie, práva na nedotknuteľnosť obydlia, práva na osobnú slobodu a práva na ľudskú dôstojnosť občanov Slovenskej republiky pre ich príslušnosť k akejkoľvek či už etnickej, náboženskej, vekovej ba i fiktívnej menšine, od akéhokoľvek podnecovania k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny a od verejného hanobenia nielen slovenského národa a jeho jazyka, ale aj iných rás a etnických skupín, rešpekujúcich aj práva slovenského národa.

novinky

 

Príhovor výkonného predsedu Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku Ing. Jozefa Sásika k Národnému zhromaždeniu bratov a sestier Slovákov z príležitosti protestného pochodu Spoločne za Slovensko za bezpečnosť a budúcnosť Slovenska bez Islamu. Slováci zobuďme sa ! Slováci nedovoľme to !
29. 5. 2016 Pochod Spoločne za Slovensko - Bratislava Hlavná železničná stanica 15:00 - Námestie SNP v Bratislave 16:00.

Mnoho vážení tu prítomní páni bratia a sestry. Pokladám si za Svätú povinnosť pozdraviť Vás na tomto Národnom zhromaždení bratov a sestier Slovákov v mene Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, Slovenských ľudovcov a Európskych ľudovcov z príležitosti dosť islamizácie Slovenska a Európy.
Položme si, ale najprv otázku, či sme na tento konflikt dostatočne vyzbrojení, či nemáme onen žalostný rozpor myslí a sŕdc, aby sme postupovali duchovne a vecne správne a nedali sa zviesť lahodným jedom silno priťahovaní združeniami liberálov a združeniami socialistov, ktoré sa s neuveriteľnou nehanebnosťou vydávajú za jediných ochrancov a pomstiteľov pokorených a utláčaných. Majme sa na pozore pred medzinárodným peňažným imperializmom, ktorý spôsobil, že vlasť je tam, kde sa dobre vodí. A nezabudnime, že otcom výchovného socializmu je liberalizmus, ale jeho dedičom je a vždy bude bolševizmus, ktorých cieľom je zničiť sociálny poriadok a až do základov rozvrátiť kresťanskú kultúru. Skrývajú v sebe bludnú myšlienku vykúpenia. Klamlivý ideál spravodlivosti, rovnosti, a bratstva v práci prežaruje ako zničujúca páľava všetku jeho náuku a činnosť akýmsi bludným mysticizmom, ktorý davom, získaných klamnými sľubmi, dáva strhujúce nadšenie a zápal.
Mnoho vážení tu prítomní páni bratia a sestry položme si ale ďalšiu otázku koľko kresťanov zo Slovenska, alebo z iného štátu Európy odišlo do krajín ako: Perzia, Mezopotámia, Turecko, Arábia, Sýria, Libanon, Egypt, Sudán, Líbya, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Mauretánia, Niger, Nigéria? No ani jeden, pretože kresťania v týchto krajinách nemajú živnú pôdu. A preto Vám my ľudovci hovoríme, že nie na Európu pochodujúce desať miliónové kohorty inovercov a inostrancov sú pre nás a Európu nebezpečné, ale čo len jeden jediný liberál, čo len jeden jediný novo pohanský socialista je miliónkrát nebezpečnejší a to už aj ten, ktorý práve len teraz počal v matkinom lone, než desať miliónové na Európu pochodujúce kohorty inovercov a inostrancov a to preto, lebo im v Európe pripravili a neustále pripravujú živnú pôdu.
Mnoho vážení tu prítomní páni bratia a sestry nezúfajme a neklesajme na duchu ! V našich postojoch a konaniach je pravda, ktorá pramení našimi predkami do našich génov vloženým kľúčom obrany. Tento kľúč našim predkom dal už pred 752 rokmi rektor Sorbonnskej univerzity Sv. Tomáš Akvinský (1225-7. 3. 1274) vo svojom diele Summa contra gentiles 1258-1264 (Suma proti pohanom).Tento návod pozostáva z dvoch častí.
1. Rektor Sorbonnskej univerzity Sv. Tomáš Akvinský vychádza zo štvrtého prikázania: Cti otca a matku svoju. A pokračuje, že toto prikázanie sa vzťahuje aj na Národ. A tak, ako je prirodzené ctiť si otca a matku svoju, je prirodzené ctiť si aj svoj Národ !
2. Rektor Sorbonnskej univerzity Sv. Tomáš Akvinský je úspešným oponentom dvom najvýznamnejším islamským filozofom  a to Abú Alí al-Husajn ibn Abdalláh ibn Sína (980-18. 7. 1037) minister Perzie. A Abú-l-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rušd (14. 4. 1126-10. 12. 1198) sudca v Andalúzii a osobný lekár chalifa Maroka. Títo islamskí učenci vtesnali mylný záver nominalizmu do Mohamedovho učenia, tvrdením, že len ľudstvo ako celok pod kuratelou islamu je jedinečné a výnimočné. A bol to práve náš rektor Sorbonnskej univerzity Sv. Tomáš Akvinský, ktorý vo svojom diele Summa contra gentiles porazil svojim realizmom islamský nominalizmus tým, že nie ľudstvo ako celok pod kuratelou islamu je jedinečné a výnimočné, ale každý jednotlivý človek vo svojej podstate bez ohľadu na  vek, pohlavie, konfesionálnu a národnú príslušnosť a sociálne postavenie je jedinečný a výnimočný.
Mnoho vážení páni bratia a sestry ďakujem za pozornosť a ostávam s pozdravom: Za Boha a Národ !

α   †   ω

Príhovor výkonného predsedu Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku Ing. Jozefa Sásika k Národnému zhromaždeniu bratov a sestier Slovákov z príležitosti pietnej spomienky na prezidenta III. Slovenskej republiky 1939-1945 Dr. Jozefa Tisu o jeho justičnej vražde a na ňom spáchanej politickej perzekúcie holokaustu novo pohanskými socialistami.
(Dr. Jozef Tiso nar. 13. 10. 1887 Bytča – zom. 18. 4. 1947 Bratislava)
17. 4. 2016-Bytča-Tisov dom 11:00, Bratislava-Justičný palác-16:00

Mnoho vážení tu prítomní páni bratia a sestry. Pokladám si za Svätú povinnosť pozdraviť Vás na tomto Národnom zhromaždení bratov a sestier Slovákov v mene Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku a Slovenských ľudovcov z príležitosti pietnej spomienky na prezidenta III. Slovenskej republiky 1939-1945 Dr. Jozefa Tisu o jeho justičnej vražde a na ňom spáchanej politickej perzekúcie holokaustu novo pohanskými socialistami.
Áno, bol to práve Mons. Dr. Jozef Tiso, ktorý spolu s pápežským prelátom Andrejom Hlinkom, ako prví pochopili výzvu veľkého pápeža LEVA XIII., ktorý encyklikou RERUM NOVARUM v roku 1891 vyzval katolíckych duchovných, aby v národoch zakladali ľudové strany na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe v zápase proti ľudstvo zničujúcim idolom liberalizmu na jednej strane a proti ľudstvo zničujúcim idolom a pomýleným predstavám novo pohanských totalitných ideológií socializmu na strane druhej.
Pokiaľ Nebesá existovať budú, nech je velebené  meno Dr. Jozef Tiso a jeho dielo v Slovenskom Národe nech pretrvá na veky rovnako ako Nebesá.
Mnoho vážení páni bratia a sestry ďakujem za pozornosť a ostávam s pozdravom: Za Boha a Národ !

α   †   ω

Na slobodné tvrdenie v každej slobodnej demokratickej spoločnosti slobodný protivník slobodne dôvodí argumentom a nie trestným stíhaním. To platí ako pre občana, fyzickú osobu, či právnickú osobu, ale najmä pre štátne orgány, v každej slobodnej demokratickej spoločnosti.
α   †   ω

Výzva k spoločnému postupu.

Napriek tomu, že Slovenská ľudová strana tradične vyzýva všetky kresťanské, národné, tradicionalistické, katolícke politické strany a združenia ako i angažovaných jednotlivcov k spoločnému postupu pred každými voľbami, či už išlo o komunálne voľby, eurovoľby, župné voľby i parlamentné voľby a ponúkala spoluprácu bez výhrad, nikdy to nerobila verejne, ale v nezverejňovaných prevažne separátnych rokovaniach, i osloveniach, s politickými stranami, združeniami a jednotlivcami.
Ľudia, ktorí sa politicky angažujú či už ako jednotlivci, alebo ako organizovaní vedia veľmi dobre koľkokrát sa podarilo dospieť k spoločnému postupu. Najväčšie vzopätie slovenského národa, v uvedenom zmysle, je zatiaľ zadefinované v Ústave Slovenskej republiky z 21. júla 1939.
Vzhľadom na skutočnosť, že od začiatku kalendárneho roka sa nepodarilo dospieť k reálnej dohode a k tomuto momentu nezverejňujúc príčiny neúspechu a nikoho z uvedeného neobviňujúc, z nedosiahnutia koaličnej spolupráce, vyhlasujeme verejne:

Slovenská ľudová strana ponúka účasť na svojej kandidátnej listine, pre parlamentné voľby konané 5. marca 2016, každému angažovanému aktivistovi, členom združení i politickým stranám bez akýchkoľvek podmienok, z pohľadu Slovenskej ľudovej strany ako jednej zo súčastí kandidátnej listiny, okrem jedinej - Vzdania sa triedneho boja.

Vyzývame každého, ktorý sa cíti byť oslovený uvedenou výzvou, aby sa zdôvodňujúc verejne vyjadril a oslovil tak slovenského občana aj ako svojho potencionálneho voliča.

Slovenská ľudová strana a voľby 2016

Slovenská ľudová strana na svojom rokovaní Slovenskej rady Slovenskej ľudovej strany uzniesla na volebnom hesle „Za Boha a pre národ, v záujme národa a v úcte k Bohu“ a volebnom princípe „Kto nie je s nami je proti nám“.

Domnievame sa, že už nie je pre slovenský národ akceptovateľné tolerovať kukučky a krysy. Aj dnes vidíme množstvo kukučiek, ktoré vyhadzujú z národného kresťanského hniezda vajíčka sociálneho, ktorými sa živia krysy. Ľudia sa musia odvážiť pomenovať a jasne označiť kukučky a krysy, ktoré budú chcieť predstierať boj za národné záujmy i kresťanské hodnoty a predstierajúce presadzovanie sociálnej spravodlivosti v slovenskom štáte.

Slovenský národ má to nešťastie, že vždy sa do jeho národného kresťanského hniezda znesie kukučie vajce a táto kukučka usilovne vyhadzuje skutočne národné i kresťanské pechoriac sa národne i kresťansky a za výdatnej spolupráce krýs v sociálnych maskáčoch.

Dnešná doba musí ukázať, či v našom spoločnom hniezde sú usadení viacerí rovnakého druhu, alebo sa v ňom opäť ako už opakovane po mnohé roky presadí kukučka a jej potomci.

Pokiaľ slovenský národ chce pretrvať a má ešte dostatok nezmanipulovaných neostáva mu iné ako postupovať jednotne na poli národnom a kresťanskom.

Len krysy tvrdia, že sociálne hodnoty, spravodlivosť, nie sú súčasťou kresťanskej prirodzenosti a len kukučky tiež tvrdia, že slovenský štát by nemal byť organizáciou chrániacou len záujmy slovenského národa.

Slovenská ľudová strana tak ako, rozpoznajúc potreby slovenského národa, pred rokom 1939 i dnes vidiac túto neodkladnú potrebu vyzýva všetky pokrokové politické sily slovenského národa k spoločnému postupu v rámci jej Ľudovej platformy.

 

„Každé kráľovstvo proti sebe rozdelené spustne, dom na dom popadá“ Lk 11,17
Ak by sme ostali rozdelení akože obstojí náš spoločný štát?

 

 

 

 

„Angažovať sa v politike je pre kresťana povinnosťou. My kresťania sa nemôžeme hrať na Piláta, umývať si ruky. Musíme sa zaangažovať do politiky, totiž politika je jednou z najvyšších foriem lásky, pretože sa usiluje o spoločné dobro. A laickí kresťania musia pracovať v politike. Poviete mi: ‚Ale to nie je ľahké‘. Ale ani stať sa kňazom nie je jednoduché. Neexistujú jednoduché veci v živote. ‚Politika je špinavá‘, ale zaujímalo by ma, prečo? Prečo do nej kresťania nevstúpia s evanjeliovým duchom?‘“ : pápež František (2013.06.07.-stretnutie so študentami jezuitských škôl Talianska a Albánska)

 

Anima humana naturaliter christiana

  

Za tú našu korunu.

 

Volebný program pre Eurovoľby 2014
formát A4 (hárky)
formát A5 (brožúrka)

NIE Bruselu, ÁNO Európe
Európa kresťanská - Európa stavovská
Európa rovnocenných štátov

Volebný program vypracovaný pre parlamentné voľby v roku 2006:
jednostranná tlač brožúrky A5 (na A4)
- obojstranná tlač brožúrky A5
volebný program na počúvanie (MP3, 39,25 MB)

Geo Visitors Map

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω

HSLS statistics module